Informacje dotyczące realizacji Programu Czyste Powietrze

na terenie gminy Janowiec Kościelny

 Stan na dzień 29.12.2023 r.

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 92

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 43

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 824 280,39 zł