Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027

 Działanie 6.2 Edukacja przedszkolna

Przedszkolaki Na Starcie Otrzymują Wsparcie

Nr projektu FEWM.06.02-IŻ.00-0017/23

Zakres interwencji

Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (z wyłączeniem infrastruktury)

 

Gmina Janowiec Kościelny wraz z Partnerem Projektu SMART PRIJECT INNOWACJA EDUKACJA Małgorzata Chojnowska rozpoczęli od.01.09.2023 realizację projektu Przedszkolaki na Starcie Otrzymują Wsparcie dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027. Działanie 6.2 Edukacja Przedszkolna

CELEM PROJEKTU  jest zwiększenie dostępności i jakość edukacji przedszkolnej w województwie warmińsko-mazurskim w Gminie Janowiec Kościelny poprzez : 1.utworzenie 25 nowych dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego,

2 dostosowanie oferty zajęć dodatkowych dla 15 dzieci (9K,6 M) ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi, poprzez podniesienie kompetencji kluczowych, umiejętności podstawowych i przekrojowych u 60 dzieci (37 K 23 M)poprzez adaptacje i wyposażenie w pomocy dydaktyczne i sprzęt TIK Ośrodek wychowania Przedszkolnego w Janowcu Kościelnym a także przez doskonalenie 4 (4K) nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi o SPE, studia podyplomowe i także

przez podniesienie kompetencji rodzicielskich w nurcie NVC u 10 rodziców/ opiekunów prawnych (8K, 2M) w okresie 01.09.2023 do 01.09.2024r.

 

ZADANIE PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE

  1. Bieżąca działalność nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w Janowcu Kościelnym
  2. Adaptacja oraz prace remontowe związane z dostosowaniem pomieszczeń do nowej funkcji ośrodka wychowania przedszkolnego w Janowcu Kościelnym
  3. Wyposażenie/doposażenie pomieszczeń przedszkolnych w Janowcu Kościelnym
  4. Szkolenia Kadry Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Janowcu Kościelnym
  5. Dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój dzieci w zakresie wyrównywania deficytów
  6. Dodatkowe zajęcia wspierające rozwój kompetencji kluczowych, umiejętności podstawowych i przekrojowych
  7. Zawodowe Stery do Przedszkolnej Kariery – preorientacja zawodowa przedszkolaków w Janowcu Kościelnym
  8. Szkoła Kompetencji Rodzicielskich w nurcie NVC
  9. Studia podyplomowe dla kadry OWP w Janowcu Kościelnym