1. 6840.6.2023

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA
W I PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Kuce,
który odbędzie się w dniu 26 lutego 2024 roku o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Gminy Janowiec Kościelny, Janowiec Kościelny 62, sala konferencyjna

 

na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Pierwszy przetarg ustny ograniczony podany został do publicznej wiadomości ogłoszeniem Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 stycznia 2024 roku.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Kuce oznaczonej nr ewidencyjnym działki 34/54 o powierzchni 0,0470 ha, dla której jest prowadzona księga wieczysta OL1N/00017745/8.

W przetargu ograniczonym na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości mogą wziąć udział wyłącznie właściciele nieruchomości przyległych tj.:

  • właściciele nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 34/34 położonej w obrębie ewidencyjnym Kuce;
  • właściciele nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 34/35 położonej w obrębie ewidencyjnym Kuce.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ograniczonym:
małżonkowie Barbara i Stanisław Wrzeszczyńscy.

 

Komisja przetargowa w składzie:

Przewodniczący – Mateusz Moszczyński

Członkowie:

Leszek Jabłoński

Joanna Antczak