OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Janowcu Kościelnym
z dnia 4 marca 2024 r.
Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.
U. z 2023 r. poz. 2408) Gminna Komisja Wyborcza w Janowcu Kościelnym wzywa
zarejestrowane komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list
kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w następującym okręgu wyborczym:

• Okręg wyborczy nr 6, obejmujący sołectwa:

Cygany (Miecznikowo-Cygany, Miecznikowo-Sowy),

Gołębie (Miecznikowo-Gołębie, Miecznikowo-Miąchy),

Jabłonowo (Jabłonowo-Adamy, Jabłonowo-Dyby, Jabłonowo-Maćkowięta)
W okręgu wyborczym nr 6 w terminie do dnia 4 marca 2024 r. zgłoszono tylko jedną
listę kandydatów na radnych.

Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych Gminna Komisja Wyborcza
w Janowcu Kościelnym przyjmuje w swojej siedzibie w Urzędzie Gminy w Janowcu
Kościelnym, Janowiec Kościelny 62,13-111 Janowiec Kościelny, sala konferencyjna
(pokój nr 5 – parter) do dnia 11 marca 2024 r. do godz. 16.00

Dyżury GKW:

06.03.2024 r. w godzinach 13.00-15.00
07.03.2024 r. w godzinach 13.00-15.00
08.03.2024 r. w godzinach 13.00-15.00
11.03.2024 r. w godzinach 13.00-16.00 -ostateczny termin zgłaszania
Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej
w Janowcu Kościelnym
/-/ Ewelina Mierzejewska

ZAŁĄCZNIK PDF