W niedzielę Miłosierdzia Bożego w kościele parafialnym w Janowcu Kościelnym ogłoszono wyniki konkursu “Na najpiękniejszą palmę wielkanocną”.
Komisja konkursowa w składzie:
Monika Ławicka – Sekretarz Gminy, Marianna Malinowska – Przewodnicząca Rady Gminy i Waldemar Pyracki – Dyrektor SOK dokonała  oceny 6 prac konkurowych, wyłaniając zwycięzców. W tym roku palmy oceniane w kategorii indywidualnej i grupowej. Wybór nie był prosty, decydowały przede wszystkim kryteria regulaminu. Oprócz używanych materiałów, techniki i estetyki ważnym elementem był wyraz artystyczny mający  ogromne znaczenie w procesie kultywowania tradycji.

Wyniki konkursu:

Kategoria indywidualna:
I miejsce – Halina Czarnecka
II miejsce – Agnieszka Podowska
III miejsce – Laura Żebrowska

Kategoria grupowa:
I miejsce –  Klub Senior + w Janowcu Kościelnym
II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym
III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie

Gratulujemy . Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangazowanie, włożony trud i zapraszamy za rok.