Uroczysta Sesja Rady Gminy Janowiec Kościelny – 22 marca 2024 r.

22 marca 2024 r. odbyła się XLI Sesja Rady Gminy Janowiec Kościelny. To ostatnie obrady w tej –wydłużonej, bo trwającej pięć i pół roku – kadencji.

W trakcie sesji przedstawiono sprawozdania z działalności komisji stałych za 2023 rok, sprawozdania z wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych gminy za 2023.

Zanim dokonano podsumowania kadencji, radni podjęli 19 uchwał dotyczących m.in. zmian w uchwałach budżetowych, zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej i Rady Gminy, przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy, przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2024-2027 oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu na remonty i rozbudowę dróg na terenie gminy.

Po podjęciu zaplanowanych w porządku sesji uchwał, przyszedł czas na krótkie podsumowanie mijającej kadencji. Na zakończenie sesji Wójt Gminy Piotr Rakoczy podziękował radnym za współpracę, dzięki której udało się zrealizować bardzo wiele przedsięwzięć. Następnie wręczył wszystkim radnym pamiątkowe statuetki. Podziękowania radnym Rady Gminy oraz Wójtowi złożyli także przedstawiciele jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciele miejscowości Zabłocie Kanigowskie i Gniadki, na czele z radną Jolantą Olszewską.