Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Janowiec Kościelny

Dziś – 7 maja 2024 r. odbyło się posiedzenie nowej kadencji Rady Gminy Janowiec Kościelny. Pierwszą sesję – zwołaną przez Komisarza Wyborczego otworzyła radna najstarsza wiekiem – Jadwiga Rogozińska, która prowadziła obrady aż do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Obrady zaczęto od powitania gości, po czym Radni i Wójt odebrali zaświadczenia o wyborze, a następnie złożyli uroczyste ślubowanie. Po ceremonii przyszedł czas na pierwsze decyzje Rady. Ważne, bo dotyczące wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Janowiec Kościelny, którym został wybrany Piotr Rogalski. Funkcja Wiceprzewodniczącej Rady Gminy powierzona została Annie Rybackiej. Obrady umilił słodki upominek powitalny od Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym.

Podczas sesji powołano także składy osobowe komisji stałych bieżącej kadencji, które przedstawiają się następująco:

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu:

 1. Ewa Rudzińska- Przewodnicząca
 2. Jolanta Olszewska
 3. Paweł Antczak
 4. Karol Krajewski
 5. Anna Rybacka
 6. Adrian Jurkiewicz
 7. Jarosław Cycen
 8. Paulina Cycen

Komisja Oświaty i Kultury

 1. Elżbieta Żebrowska – Przewodnicząca
 2. Wioletta Duchna
 3. Jadwiga Rogozińska
 4. Rafał Jabłonowski
 5. Arkadiusz Gołębiewski
 6. Piotr Szczepkowski
 7. Piotr Rogalski

Komisja Rewizyjna

 1. Jolanta Olszewska – Przewodnicząca
 2. Rafał Jabłonowski
 3. Elżbieta Żebrowska
 4. Karol Krajewski
 5. Ewa Rudzińska

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Paweł Antczak – Przewodniczący
 2. Piotr Szczepkowski
 3. Arkadiusz Gołębiewski
 4. Wioletta Duchna
 5. Jarosław Cycen

Na zakończenie Wójt Piotr Rakoczy podziękował mieszkańcom za zaufanie i obiecał, że sumiennie wraz z Radą Gminy i pracownikami będzie pracować dla rozwoju gminy Janowiec Kościelny w rozpoczętej kadencji.