Zakończono realizację operacji pn: “Budowa chodników na cmentarzu parafialnym w Janowcu Kościelnym – ETAP 1” .
Beneficjentem jest Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym.