Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym zaprasza chętnych seniorów
w wieku 60+ do udziału w Programie.

Realizacja działań ma na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Jest to program, w którym wykorzystywane są nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w postaci teleopieki. GOPS w Janowcu Kościelnym odpowiedzialny jest za rekrutację osób zamieszkujących na terenie Gminy Janowiec Kościelny, którym rozdysponuje opaski bezpieczeństwa, monitorujące aktualny stan zdrowia. W przypadku zagrożenia życia, wysyłają one sygnał do Centrum Teleopieki, umożliwiający szybki kontakt z ratownikami medycznymi. Opaska wysyła także informację
o lokalizacji Seniora.

Osoby zakwalifikowane do objęcia usługą teleopieki będą mogły korzystać z opasek do 31 grudnia 2024 roku.

Udział w Programie jest bezpłatny.

W ramach modułu II Programu, seniorom zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa” wyposażonych w m.in. następujące funkcje:

  • Przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS;
  • Detektor upadku;
  • Lokalizator GPS;
  • Funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi;
  • Funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Przy rekrutacji w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby:

  • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  • prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe;
  • osoby pozostające w miejscu zamieszkania (nie wychodzące z domu);
  • w wieku 70+.

Ilość miejsc ograniczona!!! Nabór wniosków do 13.06.2024 r. !!!

Osoby chętne proszone są o wypełnienie załączonego wniosku o przystąpienie do programu osłonowego i złożenie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym,
13-111 Janowiec Kościelny 148 w pok. Nr 6 (na parterze), tel. 89 626 20 65 lub bezpośrednio do pracownika – Pani Aleksandry Łochnickiej

https://www.gops.janowieckoscielny.info/index.php/wspieraj-seniora-wsparcie-w-miejscu-zamieszkania-seniorow-w-wieku-60-lat-i-wiecej

Wniosek + RODO do pobrania