Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił nabór do inicjatywy „Odnowa Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…“.

Nowa inicjatywa samorządu województwa to część strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa do roku 2030. Mogą wziąć w niej udział wszystkie sołectwa z regionu.

Jako samorząd województwa dbamy o wszystkie miejscowości regionu – mówi marszałek Marcin Kuchciński. – Ten program ma na celu pobudzić aktywność mieszkańców terenów wiejskich, którzy chcą działać na rzecz swojej lokalnej społeczności. Z naszej strony zapewniamy wszystkie niezbędne do tego narzędzia i fachową obsługę. Jestem przekonany, że dzięki temu programowi wiele wsi z Warmii, Mazur i Powiśla stanie się dużo lepszymi miejscami do życia.

„Odnowa Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…“  to szereg długotrwałych rozwiązań systemowych. Sołectwa, które zakwalifikują się do programu będą miały obowiązek utworzyć m.in. grupę odnowy wsi, składającej się z co najmniej pięciu mieszkańców, wyznaczyć jednego pracownika gminy jako koordynatora gminnego odnowy wsi, który będzie w stałym kontakcie z samorządem województwa czy opracować plan odnowy miejscowości lub strategię jej rozwoju.

Gminy, które zakwalifikują się do programu dodatkowo będą mogły wysłać reprezentantów i pracownika urzędu gminy na bezpłatne szkolenia na temat tworzenia planów odnowy miejscowości i animacji, a także wziąć udział w inicjatywach, kierowanych przez samorząd województwa do społeczności wiejskich, z którymi długotrwale współpracuje.

Nabór trwa do 19 sierpnia 2024 roku. Każda gmina może zgłosić maksymalnie jedno sołectwo.

DO POBRANIA:

wzór_formularza_zgłoszeniowego  sołectwa

wzór_formularza_zgłoszeniowego_gminy

ogłoszenie_naboru