Mieszkańcy gminy Janowiec Kościelny po raz XXII uczestniczyli w seminarium historycznym, które  odbyło się 22 czerwca 2024r. na terenie byłej szkoły w miejscowości Jabłonowo Dyby.

Wydarzenie zostało dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Tematyka dotyczyła „Powstania Styczniowego na Pobożu”.

W ubiegłym roku obchodziliśmy 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, które rozpoczęło się 22 stycznia 1863 r. i trwało do 11 kwietnia 1864r.   Był to największy nurt narodowowyzwoleńczy skierowany przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Rok 2023 i 2024 ogłoszono latami pamięci Powstania , aby w godny sposób celebrować tak ważne dla Narodu Polskiego wydarzenie. Dlatego Gmina Janowiec Kościelny włączyła się też w to świętowanie.

Przez rozpoczęciem konferencji historycznej minutą ciszy upamiętniono :

– panią Czesławę Zdanowską, właścicielkę budynku po byłej szkole w Jabłonowie Dybach, która zmarła w kwietniu br.

– pana Huberta Domańskiego – historyka, regionalistę,  prelegenta i uczestnika seminariów historycznych, który zmarł 9 czerwca br.

– pana Michała Piotra Moszczyńskiego – fotografa, dziennikarza, również prelegenta seminariów historycznych, który zmarł 14 czerwca.

Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia pana Adam Góreckiego, pracownika Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, na temat badań archeologicznych i poszukiwaniu mogiły powstańców styczniowych w Nowej Wsi Wielkiej.

Następnie pan Krzysztof Siemianowski, adiunkt Muzeum Pogranicza w Działdowie zaprezentował starcia Powstania Styczniowego pod Przełękiem i Kewęczem na pograniczu prusko-zachodnim z 31 marca 1864r.

Kolejne wystąpienie należało do pana Jana Domańskiego, członka Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Olsztynie, który zagadnienia związane z udziałem mieszkańców gminy Janowiec Kościelny w Powstaniu Styczniowym.

Ostatni wykład poprowadził pan Piotr Karwowski, członek stowarzyszenia historyczno-eksploracyjnego „Zawkrze”, który opowiedział kilka słów o Rajdzie Padewskiego.

Druga część seminarium historycznego obejmowała piknik historyczny. Uczestnicy wydarzenia mogli w sposób bezpośredni zetknąć się z historią gminy. W trakcie pikniku miejsce miała rekonstrukcja historyczna potyczki w  Miecznikowie Kołakach. Prezentowane były pokazy uzbrojenia i musztry, pokazy konne a także  żywe lekcje historii  na stoiskach rekonstrukcyjnych. Całemu przedsięwzięciu towarzyszyła wystawa plenerowa „ Powstanie Styczniowe – czas walki i nadziei”.