6 06, 2023

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Janowiec Kościelny na lata 2023-2026

2023-06-13T07:30:22+02:006 czerwca, 2023|Aktualności, Ochrona Środowiska|

Załączniki Prognoza POS Janowiec Kościelny 2023-2026 (PDF, 2.7 MiB) POS Janowiec Kościelny 2023-2026 do opiniowania (PDF, 3.6 MiB) Załącznik graficzny 1 - Uwarunkowania przyrodnicze (PDF, 10 MiB) Załącznik graficzny 2 - FOP i korytarze ekologiczne [...]

21 04, 2023

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

2023-04-21T11:51:13+02:0021 kwietnia, 2023|Ochrona Środowiska|

DMS-OL.731.3.2.2023 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE POZIOM 1   INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOCELOWYCH Zagrożenie Ryzyko               wystąpienia               przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 Data wystąpienia 21.04.2023 r. Przewidywany czas trwania ryzyka [...]