AWANSE ZAWODOWE NAUCZYCIELI – SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W JANOWCU KOŚCIELNYM

 

22 sierpnia 2023 roku odbyło się postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego Pani Natalii Motkowskiej. Pani Natalia Motkowska pracuje w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym, dla której Gmina Janowiec Kościelny jest organem prowadzącym.

Komisja powołana przez Wójta Gminy Janowiec Kościelny reprezentowana była przez Panią Karinę Rogalską –kierownika Referatu Oświaty, Sportu i Rekreacji,  wizytatatora Kuratorium Oświaty w Olsztynie-Pana Piotra Raźniewskiego, dwóch ekspertów z listy MEiN- Panią Bożenę Dobrzyńską i Panią Irenę Kalczyńską oraz dyrektora szkoły Panią Ewę Ostrowską. Pani Natalia Motkowska, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i plastyki w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym przedstawiała swój dorobek zawodowy, zaprezentowała swoje działania z okresu stażu oraz pracy pedagogicznej, a także umiejętności zdobyte podczas okresu stażu. Pani Motkowska odpowiadała na pytania członków komisji, wykonywała także zadanie z umiejętności cyfrowych potwierdzając,  że jest kompetentnym nauczycielem z pasją, oddającym się swojej pracy, poszukującym nowych rozwiązań i projektów, które wpływają na rozwój osobisty, a także szkoły, w której pracuje.

30 sierpnia w Urzędzie Gminy Pani Natalia Motkowska, w obecności Wójta Gminy Janowiec Kościelny, Pana Piotra Rakoczy, Sekretarza Gminy, Pani Zofii Wielgus, Kierownika Referatu Oświaty, Sporu i Rekreacji, Pani Kariny Rogalskiej oraz Dyrektora Szkoły Pani Ewy Ostrowskiej uroczyście złożyła akt ślubowania i z rąk Pana Wójta otrzymała „Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego”.  Dla młodego nauczyciela  awans zawodowy otwiera dalszą drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego – nauczyciela dyplomowanego.

Gratulujemy Pani Natalii Motkowskiej, życząc dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz powodzenia w życiu osobistym.