KOMUNIKAT WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

W związku z napływającymi do Urzędu Gminy Janowiec Kościelny sygnałami od mieszkańców o dostarczanych zawiadomieniach w sprawie PP „Czyste Powietrze” informuję, iż Urząd Gminy Janowiec Kościelny ani też jednostki organizacyjne Gminy Janowiec Kościelny nie wysyłają do mieszkańców żadnych zawiadomienie na temat Programu.

Wszelkie pisma, jakie Państwo otrzymujecie są to pisma z firm zewnętrznych.

Gmina Janowiec Kościelny nie współpracuje z żadną firmą zewnętrzną w zakresie PP „Czyste Powietrze”.

Punkt konsultacyjny programu znajduje się w budynku Urzędu Gminy Janowiec Kościelny, pokój nr 13 i prowadzi go pracownik urzędu.

W przypadku wątpliwości bądź pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 89 626 20 52.

Więcej informacji dotyczących punktu znajduje się na stronie:

https://janowiec.com.pl/czyste-powietrze/

                                                                                               Wójt Gminy Janowiec Kościelny

                                                                                                          /-/ Piotr Rakoczy