Za nami  XXXVII  edycja Święta Pieczonego Ziemniaka. To największe wydarzenia kulturalne w  gminie Janowiec Kościelny, którego głównym celem jest uhonorowanie pracy rolnika . To czas radości i podziękowań Panu Bogu za zebrane plony i urodzaje. Jest to także impreza promująca Gminę, jej przedsiębiorców, a także bogactwa naturalne, tradycje lokalne i rodzinne.

Obchody Święta Pieczonego Ziemniaka tradycyjnie rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Janowcu Kościelnym. Następnie starostowie dożynek – Państwo Anita i Andrzej Szczepkowscy z Pokrzywnicy Wielkiej  przy dźwiękach Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wieczfni Kościelnej poprowadzili korowód dożynkowy na stadion w Kucach.

Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał Wójt Gminy – Pan Piotr Rakoczy, który przywitał zacnych  gości, wśród których byli:

– Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii – Pani Olga Semeniuk -Patkowska,

– Podsekretarz stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pan Błażej Poboży,

– Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Pan Patryk Kozłowski,

– Starosta Powiatu Nidzickiego – Pan Marcin Paliński,

– Burmistrz Miasta Nidzica – Pan Jacek Kosmala,

– Przewodniczący Rady Powiatu Nidzickiego – Pan Andrzej Bróździński,

– Wójt Gminy Kozłowo, Janowo,  Wieczfnia Kościelna,

– przedstawiciele następujących instytucji związanych z rolnictwem, współpracujących z gminą:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, reprezentowany przez Pana Dariusza Jarosińskiego

( KOWR był współfinansującym wydarzenie w ramach umowy z Gminą Janowiec Kościelny),

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – reprezentowana przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego – Pana Henryka Żuchowskiego oraz Panią Joannę  Szczepkowską z Oddziału w Nidzicy,

Kierownik Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa – Pan Wojciech Stanny

Powiatowe Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa-reprezentowane przez Pana Grzegorza Mróz – Kierownika Biura

Komenda Powiatowa  Policji w Nidzicy-reprezentowana przez mł. insp. Pana Jarosława Wiśniewskiego – Komendanta Powiatowego,

Bank Spółdzielczy-reprezentowany przez Panią Ewę Miecznikowską-Stasiukewicz – Wiceprezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Nidzicy oraz Pana Cezarego Szewczyka – Dyrektora Oddziału BS w Janowcu Kościelnym,

Powiatowy Inspektorat Weterynarii- reprezentowany przez Pana Jarosława Wydrachowskiego– Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Po oficjalnym otwarciu Wójt Gminy skierował wiele słów uznania do rolników, życząc wszystkim dobrej zabawy. Starostowie dożynek wręczyli Wójtowi chleb z tegorocznych zbiorów, który został podzielony i rozdany wśród uczestników uroczystości.

Kolejnym punktem wydarzenia było wręczenie podziękowań.

Podziękowania za wkład w rozwój gminy otrzymali:

Olga Ewa Semeniuk – Patkowska – Sekretarz stanu

Błażej Poboży – Podsekretarz Stanu

Marcin Paliński – Starosta Nidzicki

Andrzej Bruździński – Przewodniczący Rady Powiatu Nidzickiego

Marianna Malinowska- Przewodnicząca Rady Gminy Janowiec Kościelny

Jacek Kosmala – Burmistrz Nidzicy

Marek Wolszczak- Wójt Gminy Kozłowo

Grzegorz Napiwodzki – Wójt Gminy Janowo

Zofia Wielgus – Sekretarz Gminy

Wiesława Samsel- emerytowany Skarbnik Gminy

Anita i Andrzej Szczepkowscy- Starości Dożynek

Marzanna i Zdzisław Podowscy

 

Wpłynęły też gratulacje i życzenia od Gości, którzy nie mogli wziąć udziału w uroczystości. Listy przesłali: Pan Poseł Jerzy Małecki, Pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Wamińsko-Mazurskiego, Pani Jolanta Piotrowska-członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Pan Romuald Tański, Dyrektor KOWR oddziału terenowego w Olsztynie Pan Grzegorz Kierozalski oraz Wójt Gminy Grunwald-Pan Adam Szczepkowski.

 

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna. Na scenie wystąpili:  Zespół Senior Band ŚDS w Janowcu Kościelnym, Polskie Stowarzyszenie Księżnej Anny Jabłonowskiej.

W trakcie Święta Pieczonego Ziemniaka pięknie prezentowały się stoiska sołeckie ( Powierż, Górowo Trząski, Iwany, Janowiec Kościelny, Nowa Wieś Wielka, Gwoździe, Bukowiec, Połcie Stare, Kuce wraz z Kołem Gospodyń Wiejskim),  gdzie można było skosztować swojskich potraw przygotowanych z produktów polskiej wsi.

Można było również podziwiać pięknie wyplecione wieńce dożynkowe wykonane przez: sołectwo Iwany, Klub Senior + i Środowiskowy Dom Samopomocy. To ważny element tradycji polskiej wsi, ukazujący bogactwo plonów i ekspresji ludowej.

Nie zabrakło też turnieju sołectw, w którym wzięły udział następujące sołectwa: Powierż, Iwany, Janowiec Kościelny, Gwoździe, Nowa wieś wielka i Kuce , a także konkursów dla publiczności: konkurs na najsmaczniejszą potrawę ziemniaczaną,  obierania ziemniaka czy wbijanie gwoździ.

Było też wiele stoisk firm i instytucji, gdzie prezentowano dorobek, osiągnięcia i cele.

Publiczność miała możliwość wysłuchać także koncertów zespołu : ROMANCA, FASTER, MEJK i LUKASO.

 

Wyniki konkursów:

„Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy:

I miejsce: Klub Senior + w Janowcu Kościelnym

II miejsce: ŚDS Janowiec Kościelny

III miejsce: sołectwo Iwany

„Konkurs na najsmaczniejszą potrawę ziemniaczaną”

I miejsce: Kołakowska Dorota

II miejsce: Bielasta Aneta

III miejsce: Gąsiorowska Edyta

„ Turniej sołectw”

I miejsce: Sołectwo Janowiec Kościelny

II miejsce: Sołectwo Powierż

III miejsce: Sołectwo Iwany

„Obieranie ziemniaka”

I miejsce: Kołakowska Dorota

II miejsce: Kamińska Aleksandra

III miejsce: Gąsiorowska Edyta

„Wbijanie gwoździa”

I miejsce: Ławicki Grzegorz

II miejsce: Boćkowski Grzegorz

III miejsce: Kobus Marek

Już za rok kolejna edycja Święta Pieczonego Ziemniaka, na którą już teraz zapraszamy.