Działając na podstawie par. 7 ust. 7 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz w związku z wstępną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/6938/PolskiLad, Gmina Janowiec Kościelny zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania: „Roboty budowlane – remont dachu i naprawa elewacji kościoła rzymskokatolickiego w m. Napierki” w ramach którego zostaną wykonane:

  • Remont więźby dachowej
  • Wymiana pokrycia dachowego
  • Wymiana rynien i rur spustowych
  • remont instalacji odgromowej
  • Wykonanie zszycia muru obiektu w miejscach wystąpień rys prętami w systemie Helfix
  • Wykonanie tynków zewnętrznych:
  • Usunięcie powłok farb z pozostawionych tynków
  • Nałożenie warstwy tynku
  • Pomalowanie tynków
  • Naprawa kamiennych cokołów: usunięcie powłok farb z pozostawionych tynków, usunięcie spoiny wypadających i miejscowo uszkodzonych, oczyszczenie metodą piaskowania,uzupełnienie spoiny zaprawami gotowymi do kamieni.

Osoba odpowiedzialna za kontakt z oferentami: ks. Paweł Nowosielski edwinszary@gmail.com

Dokumentacja dla Oferenta:

Zapytanie ofertowe – POBIERZ

Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) – POBIERZ

Postanowienie konserwatorskie (załącznik 1C) – POBIERZ

Pozwolenie na budowę (załącznik 1D) – POBIERZ

Przedmiar robót (załącznik 1E) – POBIERZ

Formularz ofertowy (załącznik nr 2) – POBIERZ

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik 3) – POBIERZ

Klauzula RODO (załącznik 4) – POBIERZ

Projekt umowy (załącznik 5) – POBIERZ

 

Dokumentacja techniczna:

1. Projekt architektoniczno-budowlany – załącznik 1A:

Projekt zagospodarowania terenu – POBIERZ

Plan sytuacyjny – POBIERZ

Projekt architektoniczno-budowlany – POBIERZ

Projekt A-B rysunki – POBIERZ

informacja o bezpieczeństwie, opinia techniczna, dokumenty formalno-prawne – POBIERZ

 

2.Projekt techniczny – załącznik 1b:

Projekt techniczny – część 1 – POBIERZ

Projekt techniczny – część 2 – POBIERZ

Projekt techniczny – część 3 – POBIERZ

Projekt techniczny – rysunki – POBIERZ

Inwentaryzacja część 1 – POBIERZ

Inwentaryzacja część 2 – POBIERZ

Ocena techniczna – POBIERZ

Badanie nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich – część I – POBIERZ

Badanie nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich – część II – POBIERZ

 

Aktualizacja dokumentacji:

1. Zapytanie ofertowe (poprawiono błędy pisarskie w dziale XI) – POBIERZ