Działając na podstawie par. 7 ust. 7 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz w związku z wstępną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/5584/PolskiLad, Gmina Janowiec Kościelny zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania: „Roboty budowlane – Malowanie wnętrza Kościoła Rzymskokatolickiego w Janowcu Kościelnym”. W ramach zadania zostaną wykonane:

  • usunięcie nawarstwień z tynków
  • ocena stanu zachowania tynków
  • stabilizacja tynków (wzmocnienie strukturalne, wypełnienie szczelin)
  • uzupełnienie ubytków w tynku (tynki płaskie sklepień i ścian, tynki płaskie strefy cokołowej i baz filarów, tynki ciągnione strefy cokołowej i baz filarów.
  • rekonstrukcja warstwy malarskiej i warstwy zacierki imitującej sztuczny kamień (ściany i sklepienia oraz strefa cokołowa i bazy filarów.

Osoba odpowiedzialna za kontakt z oferentami: ks. Dariusz Sielczak kancelaria@parafiajanowieckoscielny.pl

DOKUMENTACJA

Zapytanie ofertowe – POBIERZ

Formularz ofertowy (Załącznik 2) – POBIERZ

Załączniki w postępowaniu:

Załącznik 1 – opis przedmiotu zamówienia – POBIERZ

Załącznik 1A – Projekt architektoniczno-budowlany:

Projekt zagospodarowania terenu – POBIERZ

Mapa sytuacyjna – POBIERZ

Projekt techniczny – POBIERZ

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – POBIERZ

Opinia techniczna – POBIERZ

Inwentaryzacja:

INW-1 – POBIERZ

INW-2 – POBIERZ

INW-3 – POBIERZ

INW-4 – POBIERZ

INW-5 – POBIERZ

INW-6 – POBIERZ

INW-7 – POBIERZ

INW-8 – POBIERZ

INW-9 – POBIERZ

INW-10 – POBIERZ

INW-11 – POBIERZ

INW-12 – POBIERZ

 

Załącznik 1B – Pozwolenie konserwatora – POBIERZ

Załącznik 1C – Pozwolenie na budowę – POBIERZ

Załącznik 1D – Przedmiar pomocniczy robót – POBIERZ

Załącznik 1E – Program prac konserwatorskich część 1 – POBIERZ

Załącznik 1E – Program prac konserwatorskich część 2 – POBIERZ

Załącznik 1E – Program prac konserwatorskich część 3 – POBIERZ

Załącznik 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – POBIERZ

Załącznik 4 – klauzula RODO – POBIERZ

Załącznik 5 – projekt umowy – POBIERZ

 

Aktualizacja dokumentacji:

1. Zapytanie ofertowe (poprawiono błędy pisarskie w dziale XI) – POBIERZ